Zajęcia

/Zajęcia
Zajęcia2019-02-21T17:04:17+00:00

Rozwiązać jako oddzielna kategoria

Zajęcia

Prace dyplomowe
W sprawie wykonywania prac dyplomowych w naszym zakładzie prosimy kontaktować się bezpośrednio z opiekunami

Biologia mikroorganizmów eukariotycznych
koordynatorzy: dr Anna Karnkowska i dr hab. Marta Wrzosek
strona przedmiotu w USOS

Botanika
koordynator: dr Rafał Milanowski
strona przedmiotu w USOS: wersja duża/wersja mała

Edukacja społeczna w ochronie przyrody
koordynator: prof. Krzysztof Spalik
strona przedmiotu w USOS

Ewolucjonizm (Bioinformatyka i biologia systemów)
koordynator: prof. Krzysztof Spalik
strona przedmiotu w USOS

Filogenetyka molekularna
koordynator: prof. Jan Kwiatowski
strona przedmiotu w USOS

Flora i fauna
koordynator: prof. Bożena Zakryś
strona przedmiotu w USOS

Mechanizmy ewolucji II
koordynator: prof. Krzysztof Spalik
strona przedmiotu w USOS

Metody filogenetyczne w biologii
koordynatorzy: prof. Jan Kwiatowski i prof. Krzysztof Spalik
strona przedmiotu w USOS

Metody współczesnej taksonomii
koordynator: prof. Krzysztof Spalik
strona przedmiotu w USOS

Mykologia
koordynatorzy: dr hab. Marta Wrzosek i dr Julia Pawłowska
strona przedmiotu w USOS

Mykologia terenowa
koordynatorzy: dr hab. Marta Wrzosek i dr Julia Pawłowska
strona przedmiotu w USOS

Różnorodność biologiczna
koordynatorzy: dr Julia Pawłowska
strona przedmiotu w USOS

Technologia informacyjna w nauczaniu (blok pedagogiczny)
koordynator: dr Rafał Milanowski
strona przedmiotu w USOS

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona