„Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów”

/„Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów”

Opis projektu:

Pleśniakowce (Mucoromycota) są grzybami powszechnie spotykanymi w różnych siedliskach, w różnych częściach świata. Znakomita większość z nich to organizmy rozkładające martwą materię organiczną. W ostatnich latach okazało się, że wewnątrz strzępek niektórych pleśniakowców mogą występować bakterie. Ich różnorodność oraz czynniki wpływające na częstość ich występowania w strzępkach pozostają jednak nieznane. Celem projektu jest zbadanie wpływu zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność pleśniakowców oraz na obecność bakterii mogących zasiedlać ich strzępki.

Zespół:

dr Julia Pawłowska – kierownik

mgr Alicja Okrasińska

mgr Przemysław Decewicz

Aleksandra Gęsiorska

Główne wyniki:

Publikacje:

  1. Wijayawardene NN., Pawłowska J., Letcher P.M., Kirk PM., Humber RA., Schüßler A., Wrzosek M., Muszewska A., Okrasińska A., Istel Ł., Gęsiorska A., Adebola PM., Lateef A., Rajeshkumar KC., Singh RV., Radek R., Walther G., Wagner L., Walker C., Wijesundara DSA., Papizadeh M., Dolatabadi S., Shenoy BD., Tokarev YS., Lumyong S., Hyde KD. (2018). Notes for genera: basal clades of Fungi (including Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Blastocladiomycota, Calcarisporiellomycota, Caulochytriomycota, Chytridiomycota, Entomophthoromycota, Glomeromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota, Mucoromycota, Neocallimastigomycota, Olpidiomycota, Rozellomycota and Zoopagomycota). Fungal Diversity 92(1): 43-129
  2. Crous P.W., Carnegie A.J., Wingfield M.J., Sharma R., Mughini G., Noordeloos M.E., Santini A., Shouche Y.S., Bezerra J.D.P., Dima B., Guarnaccia V., Imrefi I., Jurjević Ž., Knapp D.G., Kovács G.M., Magistà D., Perrone G., Rämä T., Rebriev Y.A., Shivas R.G., Singh S.M., Souza-Motta C.M., Thangavel R., Adhapure N.N., Alexandrova A.V., Alfenas A.C., Alfenas R.F., Alvarado P., Alves A.L., Andrade D.A., Andrade J.P., Barbosa R.N., Barili A., Barnes C.W., Baseia I.G., Bellanger J.-M., Berlanas C., Bessette A.E., Bessette A.R., Biketova A.Yu., Bomfim F.S., Brandrud T.E., Bransgrove K., Brito A.C.Q., Cano-Lira J.F., Cantillo T., Cavalcanti A.D., Cheewangkoon R., Chikowski R.S., Conforto C., Cordeiro T.R.L., Craine J.D., Cruz R., Damm U., de Oliveira R.J.V., de Souza J.T., de Souza H.G., Dearnaley J.D.W., Dimitrov R.A., Dovana F., Erhard A., Esteve-Raventós F., Félix C.R., Ferisin G., Fernandes R.A., Ferreira R.J., Ferro L.O., Figueiredo C.N., Frank J.L., Freire K.T.L.S., García D., Gené J., Gęsiorska A., Gibertoni T.B., Gondra R.A.G., Gouliamova D.E., Gramaje D., Guard F., Gusmão L.F.P., Haitook S., Hirooka Y., Houbraken J., Hubka V., Inamdar A., Iturriaga T., Iturrieta-González I., Jadan M., Jlang N., Justo A., Kachalkin A.V., Kapitonov V.I., Karadelev M., Karakehian J., Kasuya T., Kautmanová I., Kruse J., Kušan I., Kuznetsova T.A., Landell M.F., Larsson K.-H., Lee H.B., Lima D.X., Lira C.R.S., Machado A.R., Madrid H., Magalhães O.M.C., Majerova H., Malysheva E.F., Mapperson R.R., Marbach P.A.S., Martín M.P., Martín-Sanz A., Matočec N., McTaggart A.R., Mello J.F., Melo R.F.R., Mešić A., Michereff S.J., Miller A.N., Minoshima A., Molinero-Ruiz L., Morozova O.V., Mosoh D., Nabe M., Naik R., Nara K., Nascimento S.S., Neves R.P., Olariaga I., Oliveira R.L., Oliveira T.G.L., Ono T., Ordoñez M.E., Ottoni A. de M., Paiva L.M., Pancorbo F., Pant B., Pawłowska J., Peterson S.W., Raudabaugh D.B., Rodríguez-Andrade E., Rubio E., Rusevska K., Santiago A.L.C.M.A., Santos A.C.S., Santos C., Sazanova N.A., Shah S., Sharma J., Silva B.D.B., Siquier J.L., Sonawane M.S., Stchigel A.M., Svetasheva T., Tamakeaw N., Telleria M.T., Tiago P.V., Tian C.M., Tkalcec Z., Tomashevskava M.A., Truong H.H., Vecherskii M.V., Visagie C.M., Vizzini A., Yilmaz N., Zmitrovich I.V., Zvyagina E.A., Boekhout T., Kehlet T., Læssøe T., Groenewald J.Z. (2019). Fungal Planet description sheets: 868–950. Persoonia 42: 291-473 [pobierz plik pdf].

Prezentowanie wyników na konferencjach:

Czas realizacji: 2018-2022

Finansowanie:

       Opus 13 nr 2017/25/B/NZ8/00473

2019-11-07T22:57:15+00:00

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona