Pracownicy

/Pracownicy
Pracownicy2019-03-23T16:19:32+00:00

Pracownicy – szablon w przygotowaniu

Filler content:

prof. Bożena Zakryś – kierownik zakładu (pokój 4.156)
tel. 22 55 266 45   zakrys@biol.uw.edu.pl

 

prof. Jan Kwiatowski (profesor emerytowany)
e-mail

 

prof. Krzysztof Spalik (pokój 4.172)
tel. 22 55 266 91   spalik@biol.uw.edu.pl

 

dr hab. Marta Wrzosek (pokój 4.160)
tel. 22 55 267 27   mwrzosek@biol.uw.edu.pl

 

dr Łukasz Banasiak (pokój 4.143)
tel. 22 55 266 76   banasiak@biol.uw.edu.pl

 

dr Anna Karnkowska (pokój 4.146)
tel. 22 55 266 41   ankarn@biol.uw.edu.pl

 

dr Maja Łukomska-Kowalczyk (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   majalukomska@biol.uw.edu.pl

 

dr Rafał Milanowski (pokój 4.146)
tel. 22 55 266 41   milan@biol.uw.edu.pl

 

dr Julia Pawłowska (pokój 4.160)
tel. 22 55 267 27   julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl

 

dr Magdalena Płecha (pokój 4.146)
tel. 22 55 266 41   m.plecha@biol.uw.edu.pl

 

dr Mohammed Alsarraf (pokój 4.143)
tel. 22 55 267 04   muha@biol.uw.edu.pl

 

 

 

Doktoranci

 

mgr Jakub Baczyński (pokój 4.143)
tel. 22 55 267 04   jabacz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Kamil Frankiewicz (pokój 4.171)
tel. 22 55 267 04   frankiewicz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Michał Gorczak (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   gorczak@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Natalia Gumińska (pokój 4.144)
tel. 22 55 266 47   n.guminska@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Paweł Hałakuc (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   pawelhalakuc@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Michał Karlicki (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   mkarlicki@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Kacper Maciszewski (pokój 4.145)
tel. 22 55 266 47   macisz@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Alicja Okrasińska (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   alis.ok@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Marta Piotrowska (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   mpiotrowska@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

mgr Igor Siedlecki (pokój 4.161)
tel. 22 55 26 727   isiedlecki@biol.uw.edu.pl
problematyka badawcza

 

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona