Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych2019-02-25T14:15:38+00:00

Tematyka prac dyplomowych
Taksonomia i filogeneza euglenin (więcej informacji)
Ewolucja chloroplastów i ich genomów (więcej informacji)
Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin (więcej informacji)
Charakterystyka intronów w genach jądrowych euglenin (więcej informacji)
Przykładowe tematy zakończonych prac licencjackich:

Katarzyna Kerner (2018). Porównanie kolejności usuwania intronów dwóch typów z transkryptu genu gapC u Euglena gracilis i Euglena agilis.
Alicja Fells (2017). Ultrastruktura chloroplastu Cryptoglena skujae (Skuja) Marin i Melkonian.
Katarzyna Chaber (2017). Bioróżnorodność autotroficznych euglenin w zbiornikach wodnych na terenie miejscowości Baniocha i Łubna.
Michał Woźniak (2017). Bioróżnorodność autotroficznych euglenin w zbiornikach wodnych w okolicy Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego.
Marta Gapińska (2016). Weryfikacja taksonomiczna rodzaju Discoplastis Triemer na podstawie analiz morfologiczno-molekularnych.
Agata Gondek (2014). Poszukiwanie wspólnych elementów w strukturze drugorzędowej obszaru ITS2 u różnych przedstawicieli Euglenozoa.
Natalia Pałczyńska (2013). Rozmieszczenie intronów w genach tubA i tubB u Euglena gracilis.
Łukasz Łach (2013). Uzyskanie sekwencji 18S rDNA wybranych taksonów z rodzaju Trachelomonas Ehrenberg 1835 (Euglenaceae) wyizolowanych z prób środowiskowych.
Magorzata Korzeniecka (2011). Identyfikacja molekularna organizmów na podstawie krótkich sekwencji nukleotydowych (barkoding DNA) – poszukiwania najlepszego barkodu dla autotroficznych euglenin na przykładzie Euglena gracilis.
Karolina Świder (2011). Badania morfologiczne wybranych gatunków z rodzaju Phacus Dujardin (Euglenida).
Katarzyna Piec (2007). Niespotykanie długi rRNA małej podjednostki rybosomu cytoplazmatycznego u Euglena magnifica.
Katarzyna Derkacz (2005). Flora euglenin sadzawki parkowej w Warszawskich Łazienkach Królewskich.
Anna Karnkowska (2004). Badania morfologiczne grupy krytycznej Euglena spirogyra.
Kamil Brzóska (2003). Analiza filogenetyczna wybranych gatunków z grupy Phacus pyrum (Euglenophyta) na podstawie fragmentów genów 18S i 16S rDNA.
Przykładowe tematy zakończonych prac magisterskich:

Paweł Hałakuc (2018). Tracing evolutionary changes in rRNA genes of Euglenozoa.
Agata Gondek (2015). Badanie wpływu substancji hamujących działanie spliceosomu ludzkiego na spliceosom Euglena gracilis.
Natalia Pałczyńska (2015). Rozmieszczenie intronów w genie gapC u Euglena agilis. Uzyskanie konstruktu do badania mechanizmów wycinania intronów niekonwencjonalnych u euglenin w systemie drożdżowym.
Agata Kulczycka (2015). Identyfikacja molekularna Euglena sanguinea.
Łukasz Łach (2015). Weryfikacja taksonomiczna kompleksu Lepocinclis ovum (Euglenophyceae) na podstawie analiz morfologiczno–molekularnych.
Katarzyna Piec (2014). Analiza intronów w genie hsp90 u Euglena agilis.
Magorzata Korzeniecka (2013). Ocena przydatności dwóch markerów molekularnych (cox1 i 18S rDNA) jako potencjalnych barkodów DNA dla autotroficznych euglenin (Euglenea).
Iga Korneta (2008). Poszukiwanie źródła wtórnego chloroplastu euglenin na podstawie analizy sekwencji EST z Euglena gracilis.
Marta Rojek (2008). Weryfikacja taksonomiczna wybranych gatunków z rodzaju Phacus Dujardin (Euglenaceae).
Małgorzata Grzelachowska (2007). Zastosowanie automatycznej biometrii w badaniach taksonomicznych rodzaju Phacus Dujardin (Euglenaceae).
Anna Karnkowska (2006). Filogeneza i taksonomia wybranych gatunków z rodzaju Euglena Ehrenberg (Euglenaceae).
Kamil Brzóska (2005). Oszacowanie przydatności genu hsp 90 jako znacznika molekularnego do badania filogenezy fototroficznych euglenin.
Magda Bereza (2004). Szacowanie pokrewieństw u wybranych gatunków z grupy „Phacus orbicularis” na podstawie analizy sekwencji genów 16S i 18S rDNA.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona