Tematyka badań

Tematyka badań2019-02-25T14:14:00+00:00

Głównym obiektem badań prowadzonych przez nasz zespół są fototroficzne eugleniny. Obecnie realizujemy cztery projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczące ewolucji i funkcji plastydów u glonów heterotroficznych oraz charakterystyki i ewolucji nietypowych intronów u euglenin. Oprócz tego prowadzimy badania nad różnorodnością bilogiczną euglenin z wykorzystaniem danych z sekwencjonowania środowiskowego (metabarkoding).

Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (Euglenida) (Opus 12, kierownik prof. Bożena Zakryś, opis projektu na stronie NCN)

Projekt obejmuje badania nad różnorodnością biologiczną euglenin występujących w środowiskach wodnych o różnej charakterystyce. Analizy opierają się głównie na danych metagonemicznych (metabarkoding) uzyskiwanych w procesie wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae (Sonata 11, kierownik dr Anna Karnkowska, opis projektu na stronie NCN)

Projekt dotyczy ewolucji niefotosyntetyzujących plastydów u wolnożyjących glonów. Ma na celu odpowiedź na pytanie jakie są funkcje plastydów u bezbarwnych glonów, a co za tym idzie, po co zachowywane są zredukowane plastydy i ich genomy, jeżeli nie biorą udziału w fotosyntezie.

Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin (Opus 10, kierownik dr Rafał Milanowski, opis projektu na stronie NCN)

W ramach projektu planowane jest poznanie sekwencji genomów jądrowych dwóch gatunków euglenin, Euglena longa i Euglena hiemalis, a następnie analiza obecnych w nich intronów różnych typów (rozmieszczenie, potencjalne zmiany typu, tempo i mechanizm nabywania nowych sekwencji intronowych).

Charakterystyka intronów niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin (Opus 11, kierownik dr Rafał Milanowski, opis projektu na stronie NCN)

Celem projektu jest scharakteryzowanie unikalnych dla Euglenozoa intronów niekonwencjonalnych, a przede wszystkim poznanie formy fizycznej usuniętych intronów, kolejności usuwania intronów różnych typów, czasu trwania splicigu niekonwencjonalnego i jego lokalizacji w komórce.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona