Mikroorganizmy eukariotyczne

//Mikroorganizmy eukariotyczne
Mikroorganizmy eukariotyczne2019-03-23T16:11:55+00:00

Eugleniny (Euglenida; polska nazwa: klejnotki) są bardzo starą ewolucyjnie grupą organizmów eukariotycznych zaliczaną do królewstwa Excavata, gdzie razem z heterotroficznymi wiciowcami Kinetoplastea i Diplonemea, tworzy grupę Euglenozoa. Większość znanych gatunków to bezbarwne formy heterotroficzne, pozostałe gatunki to fotosyntetyzujące eugleniny zielone, tworzące jedną linię monofiletyczną. Wspólny przodek wszystkich euglenin zielonych (euglenina heteretroficzna) nabył chloroplast w wyniku wtórnej endosymbiozy z zielenicą. Klejnotki fototroficzne są pospolitymi glonami zamieszkującymi głównie niewielkie, eutroficzne zbiorniki wody słodkiej. Przedstawiciele tej grupy występują na wszystkich kontynentach, a zdecydowana większość gatunków jest kosmopolityczna; niektóre gatunki tworzą zakwity toksyczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona