Prace dyplomowe2019-02-25T15:14:47+00:00

Możliwość wykonywania prac licencjackich i magisterskich z:

  • filogenetyki molekularnej. Celem pracy byłoby zbadanie pozycji filogenetycznej określonej grupy gatunków. Zadaniem studenta byłoby uzyskanie sekwencji określonego markera filogenetycznego dla tej grupy, a następnie analizy filogenetyczne.
  • klasycznej taksonomii. Celem pracy byłaby próba określenia, czy wyodrębnione na podstawie danych molekularnych gałęzie drzewa rodowego baldaszkowatych dają się również wyróżnić za pomocą cech morfologicznych, przede wszystkim budowy owocu.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona