Ewolucja i taksonomia roślin okrytozalążkowych

//Ewolucja i taksonomia roślin okrytozalążkowych
Ewolucja i taksonomia roślin okrytozalążkowych2019-02-25T15:25:10+00:00

Baldaszkowate (Apiaceae) to jedna z ważniejszych pod względem ekonomicznym rodzin roślin okrytonasiennych. Obejmuje ważne rośliny uprawne, jak np. seler, marchew, pietruszka, fenkuł i nieco już zapomniany pasternak, a także liczne rośliny przyprawowe: koper, kmin, kminek, kolendrę, anyż, trybulę i inne. Wiele baldaszkowatych to rośliny lecznicze i trujące, a niechlubną sławę zyskał szczwół, którego sokiem otruto Sokratesa (a w zasadzie wykonano na nim wyrok śmierci). Mimo tak dużego znaczenia tej rodziny, jej filogeneza, a co za tym idzie jej systematyka, jest dość słabo poznana. Zainicjowane w połowie lat 90. badania molekularne wykazały, że dotychczasowe klasyfikacje tej rodziny były sztuczne, a wiele taksonów, w tym i całe duże rodzaje – polifiletyczne. Badania te, prowadzone również w naszym laboratorium, doprowadziły do stworzenia ramowego systemu klasyfikacji baldaszkowatych – obecnie wypełnia się te ramy, analizując szczegółowo kolejne grupy.

Daucus_carota Przedmiotem naszych badań są przede wszystkim przedstawiciele dużego plemienia Scandiceae oraz obejmującego wodne baldaszkowate plemienia Oenantheae. Do szacowania filogenezy wykorzystujemy głównie zmienność sekwencji jądrowego ITS rDNA, a obecnie sprawdzamy także przydatność kilku sekwencji rozdzielających (tzw. „spacerów”) chloroplastowego DNA. Uzyskane drzewa filogenetyczne służą nie tylko do rewizji klasyfikacji baldaszkowatych, ale także do wnioskowania o przeszłości danego taksonu – jego migracji, przetrwaniu zlodowaceń w ostojach i kolonizacji po ustąpieniu lądolodu – oraz do ewolucyjnych badań porównawczych, np. ewolucji strategii reprodukcyjnych.

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona