Pracownia Mykologiczna

//Pracownia Mykologiczna
Pracownia Mykologiczna2019-03-26T10:32:30+00:00

Mykologia, która stosunkowo niedawno uzyskała status porównywalny z zoologią i botaniką dopiero teraz zaczyna się intensywnie rozwijać. Nie istnieje jednak w Polsce ani jeden dydaktyczny ośrodek, który podobnie jak ogrody zoologiczne czy botaniczne mógłby statutowo dążyć do prezentacji i upowszechniania wiedzy o tych organizmach. Również na uniwersytetach, w tym również naszym, ten kierunek jest słabo reprezentowany. Jest to szczególnie zaskakujące z tego względu, że szacuje się liczbę gatunków grzybów na 1 mln, co czterokrotnie przekracza liczbę opisanych gatunków roślin. Co więcej, to właśnie z grzybów izoluje się wiele nowych i cennych substancji wykorzystywanych przez człowieka, a ich rola ekologiczna jest nie do przecenienia.

 

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona