Informacje dla studentów

//Informacje dla studentów

W Zakładzie Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji mogą wykonywać prace licencjackie i magisterskie studenci wszystkich specjalizacji na kierunkach BiologiaBiotechnologia i Ochrona Środowiska, jak również studenci BioinformatykiMISMaP i MSOŚ. Tematyka prac dyplomowych jest związana z prowadzonymi badaniami naukowymi, a te dotyczą głównie zagadnień ewolucyjnych, filogenetycznych i biogeograficznych. Prace licencjackie mają najczęściej charakter eksperymentalny (do dyspozycji studentów są pracownie: molekularna, algologiczna, mykologiczna i morfologii roślin), jakkolwiek istnieje również możliwość pisania prac teoretycznych. Powszechnie przyjętą w naszym zakładzie zasadą jest współautorstwo dyplomantów w publikowanych przez pracowników artykułach naukowych.

2019-02-15T12:21:17+00:00

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona